مقدمه

افت قیمت خودرو، موضوعی است که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم. قانون “بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث” مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه، مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

به طور کلی خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود به دو نوع خسارت مستقیم و خسارت غیرمستقیم تقسیم می‌شود. خسارت مستقیم خسارتی است که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد می‌گردد اما در بعضی از تصادفات به علت شدت حادثه ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

برای تجربه خرید خودرو همسو با سبک زندگی خود صفحه خرید خودرو سوییچ را از دست ندهید.

افت قیمت خودرو

مطابق بند ب قانون بیمه اجباری زیان‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیان‌های مستقیم نیست. در واقع یکی از اوصاف زیان قابل مطالبه که دعوی مسئولیت مدنی را توجیه می‌کند، مستقیم بودن آن است تا خسارات دور و غیر قابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند. بنابراین، بیمه موظف به پرداخت تمامی خسارات از جمله افت قیمت خودرو است. اما چگونه افت قیمت خودرو را ندهیم؟ یا به عبارتی چگونه شرکت بیمه گر را موظف به پرداخت افت قیمت خودرو نماییم؟

در تصادفات رانندگی معمولاً اتومبیل هر دو طرف یا یکی از آنها آسیب می‌بیند. در تصادفات با شدت کم، خسارات جزئی به خودرو وارد می‌شود. گاهی این خسارات آن قدر جزئی است که با صرف کمترین هزینه قابل جبران بوده و به بدنه اتومبیل ضرر چندانی وارد نمی‌کند. اما در مواقعی که اتومبیل، صفر یا گران قیمت باشد و خسارت وارده باعث ضرر چشمگیری به خودرو شده باشد علاوه بر تعمیر و بازسازی قسمت آسیب دیده، ماشین نیز دچار افت قیمت می‌شود.

در این حالت طرفین یا برای جبران خسارت بر روی مبلغ معینی توافق می‌کنند یا طرف زیان‌دیده مجبور به طرح شکایت می‌شود که می‌بایست به شورای حل اختلاف رجوع کنند. همان‌طور که اشاره کردیم اگر خودرو بر اثر تصادف آسیب ببیند، دچارکاهش قیمت شدید می‌شود. بنابراین علاوه بر جبران خسارتی که به بدنه خودرو وارد آمده، باید هزینه افت قیمت آن نیز پرداخت شود.

البته این در حالتی است که مالک خودرو تقاضای پرداخت افت قیمت را داشته باشد که در این صورت باید به مرجع صالح مراجعه کرده و دادخواست دهد. پرداخت نکردن افت قیمت ماشین نیز شرایط مخصوص به خود را دارد. عدم تقاضای افت قیمت یا عدم تعلق افت قیمت از جمله این شرایط است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مرجع صالح برای رسیدگی به افت قیمت خودرو

راننده مسبب حادثه باید خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را بپردازد. بنابراین شخص متضرر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و تقاضای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادف رانندگی را داشته باشد. اگر طرفین بر میزان خسارت افت قیمت خودرو توافق نکنند، زیان دیده باید دادخواست تامین دلیل خود را در شورای حل اختلاف ثبت کند. بعد از ثبت دادخواست تامین دلیل به منظور برآورد خسارت ناشی از افت قیمت، قاضی شورا قرار کارشناسی را صادر می‌کند و بعد از پرداخت هزینه کارشناسی توسط متضرر حادثه، کارشناس مرتبط به تصادفات، میزان افت قیمت ماشین در تصادف را تعیین می‌کند.

برای تجربه فروش خودرو بدون اتلاف وقت صفحه فروش خودرو سوییچ را از دست ندهید.

بعد از بررسی خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادف توسط کارشناس، مالک خودرو آسیب دیده باید دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو مقصر، به دادگاه و یا شورای حل اختلاف تقدیم کند. اگر میزان خسارت برآورد شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، باید در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر میزان خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است و شورای حل اختلاف پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد.

چگونه خسارت افت قیمت خودرو در تصادفات را بگیریم؟

زمانی که تصادفی اتفاق می‌افتد طرفین برای دریافت خسارات با دو حالت مواجه خواهند شد:

در حالت اول، طرفین بر روی یک قیمت توافق کرده و زیان زننده این خسارت را جبران می‌کند. در حالت دوم ممکن است طرفین نتوانند برای دریافت خسارت توافق کنند. در این حالت کسی که از این حادثه زیان دیده است، برای طرح شکایت خود در خصوص تعیین مقدار خسارت و دریافت افت قیمت خودرو خود باید به دفتر خدمات قضایی و سپس شورای حل اختلاف مراجعه کند. برای طرح شکایت، زیان دیده باید کروکی تصادف، مدارک شناسایی مالک خودرو و گزارش پلیس را داشته باشد.

شکایت مطرح شده در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود و شورا پرونده را به کارشناس ارجاع می‌دهد. کارشناس، بررسی‌های لازم را انجام داده و چنانچه مقدار خسارت وارده را کمتر از ۲۰ میلیون بداند، پرونده در خود شورا بررسی می‌شود. اما اگر خسارت بیشتر از ۲۰ میلیون باشد، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود.

چگونه افت قیمت خودرو را ندهیم؟

پرداخت نکردن افت قیمت خودرو در صورت تعلق افت قیمت به خودرو در حالت عادی امکان پذیر نیست و در صورت بدهکار شدن، فرد به موجب رای دادگاه و عدم پرداخت به موقع آن محکوم با خطر جلب یا توقیف اموال روبرو خواهد بود. با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو در سال‌های اخیر، تعیین تعلق یا عدم تعلق افت قیمت صرفاً با نظر کارشناس دادگاه بوده و پس از آن در صورت عدم تعلق افت قیمت می‌توانیم افت قیمت خودرو را ندهیم.

هنگام بروز تصادفات در صورتی که خودروی شخص مسبب ایجاد خسارت و تصادف از بیمه برخوردار باشد، می‌تواند اقدام به پرداخت خسارت جانی یا مالی ایجاد شده از محل بیمه خود نماید. از انواع خسارت ایجاد شده بر ماشین، افت قیمت ماشین می‌باشد و شخص مقصر ملزم به پرداخت آن است. البته شرایطی وجود دارد که افراد صرفاً تحت آن شرایط می‌توانند از پرداخت افت قیمت خودرو امتناع کنند.

خسارات ناشی از تصادف و یا برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر شامل خسارات جانی و مالی است که درصورت بیمه بودن خودرو، قابل پرداخت از محل بیمه می‌باشد. از انواع خسارات وارده هنگام تصادف دو یا چند خودرو با یکدیگر خسارت مربوط به افت قیمت ماشین است که البته تعلق آن شرایطی دارد. در صورت وجود آن شرایط از آنجا که اکثر شرکت‌های بیمه این نوع خسارت را پرداخت نمی‌کنند، باید توسط شخص مقصر پرداخت گردد.

اما در پاسخ به این پرسش که چگونه افت قیمت خودرو را ندهیم و آیا پرداخت نکردن افت قیمت خودرو امکان پذیر است یا خیر؟ باید گفت شرایط تعلق افت قیمت به یک خودرو  منجر به حادثه و نظر کارشناس در خصوص تعلق افت قیمت ماشین آسیب دیده می‌باشد. در صورت وجود این شرایط و شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف فرد مقصر ملزم به پرداخت آن است.

رضایت صاحب ماشین بر عدم دریافت خسارت افت قیمت یا عدم تعلق افت قیمت طبق نظر کارشناس، تنها راه پرداخت نکردن افت قیمت ماشین و پاسخ به این پرسش است که چگونه افت قیمت خودرو را ندهیم؟ برای مواردی غیر از موارد ذکر شده و در صورت درخواست صاحب خودروی دچار افت قیمت، فرد مقصر ملزم به پرداخت آن می‌شود.

سخن آخر

در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ دادیم که چگونه افت قیمت خودرو را ندهیم و بررسی کردیم که آیا پرداخت نکردن افت قیمت ماشین امکان پذیر است یا خیر. همچنین گفتیم که اکثر شرکت‌های بیمه خسارت مربوط به افت قیمت را پوشش نمی‌دهند. در صورتی شرکت‌های بیمه صرفاً خود را ملزم به پرداخت خسارت مالی و جانی مستقیم می‌دانند و افت قیمت را جزو خسارات مالی غیر مستقیم لحاظ می‌کنند که خود راننده مقصر ملزم به پرداخت آن است.

برای اطلاع از قیمت روز خودرو صفحه قیمت خودرو صفر سوییچ را از دست ندهید.

همان‌طور که گفتیم شرط تعلق افت قیمت، نظر کارشناس دادگاه و مطالبه آن از سوی راننده خودروی دچار افت قیمت است. با توجه به این موضوع، شرایط پرداخت نکردن افت قیمت ماشین صرفاً در صورتی است که مطابق نظر کارشناس به خودروی آسیب دیده افت قیمت تعلق نگیرد یا صاحب آن بر عدم دریافت خسارت رضایت دهد.

در جمع بندی همچنین می‌توانیم به این موضوع بپردازیم که آثار پرداخت نکردن افت قیمت، یکی توقیف اموال راننده است به نحوی که راننده خودروی دچار افت قیمت می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام شعبه صادرکننده، رای تقاضای استعلام و سپس توقیف اموال فرد مقصر را داشته باشد. ضمناً صدور حکم جلب نیز یکی دیگر از آثار پرداخت نکردن افت قیمت است. بدین شکل که در صورت پرداخت نکردن افت قیمت، پس از صدور اجراییه، خواهان پرونده می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام تقاضای صدور حکم جلب خوانده یا همان راننده مقصر را داشته باشد.

بیشتر بخوانید

علائم خرابی واتر پمپ

علائم روغن‌ریزی ماشین

علائم خرابی اگزوز خودرو

علائم خرابی سنسور اکسیژن

علائم روغن‌سوزی خودرو

شاتون چیست؟